1 hodnotenie

CAD technická podpora

  • Webová podpora dodávateľa (M&P)
  • Bezplatná inštalácia a reinštalácia software Autodesk
  • Zľavy na školenia
  • Zľavy úpravu originálnych Autodesk postprocesorov.
  • Flexibilné používanie predchádzajúcich verzii
  • Inštalovať Subscription na 3 rôzne zariadenia
  • Bezplatný Upgrade
  • Ľahšie rozpočtovanie
Skladom
Kód: 90
€473 €567,60 vrátane DPH
Kategória: Darčeky 1

Bezplatná webová podpora dodávateľa (M&P) prostredníctvom technológie Teamviewer 15 (vzdialená správa) – rieši okamžite technické problémy s prevádzkou sw Autodesk a dáva súhrnné odpovede na technické a konštrukčné otázky odberateľa technikmi dodávateľa. K dispozícii sú Vám 5-ti kvalifikovaní technici.

Bezplatná inštalácia a reinštalácia software Autodesk, poradenská a technická podpora realizovaná On-line alebo na priamo v sídle odberateľa dodávateľom M&P spol. s r.o.

Zľavy na školenia základné (Basic) a špeciálne (Advance)

Zľavy úpravu originálnych Autodesk postprocesorov.

Flexibilné používanie predchádzajúcich verzii – možnosť legálne používať staršie verzie zakúpeného software Autodesk a to aj po inštalácii a upgradovaní, možnosť vyžiadať si 3 verzie dozadu.

Možnosť inštalovať Subscription na 3 rôzne zariadenia: PC stanica v práci, back-up na notebook a doma na tretie zariadenie – legálne je pracovať iba na jednom z daných zariadení v reálnom čase!

Bezplatný Upgrade – počas trvania kontraktu (zvyčajne 365 dní) „Subscription“ získa odberateľ bezplatne všetky upgrady a technologické vylepšenia, ktoré budú vyvinuté pre daný sw produkt firmou Autodesk. Firma Autodesk umožní užívateľovi download novej verzie, alebo na požiadanie zašle odberateľovi príslušnú novú verziu na definovanú adresu odberateľa. Odberateľ si ďalšie rozširujúce nové vlastnosti predmetného sw môžete bezplatne stiahnuť z webu Autodesk.

Výnimku tvoria firemné riešenia s vysokým stupňom customizácie, ktoré majú špeciálne moduly (pre Inventor, Vault, Nastran, HSM Ultimate, Factory) vytvorené presne podľa požiadaviek odberateľa.

Ľahšie rozpočtovanie – poplatky za „Subscription“ sú vždy 1x/rok

Späť do obchodu